Valikon tehostaminen voi sekä yksinkertaistaa yrityksen sisäistä toimintaa että vähentää kustannuksia